BHP Professional

Kompleksowa obsługa firmO Firmie
...bhp...haccp...iso

Firma BHP Professional jest firmą szkoleniowo - doradczą z zakresu BHP, HACCP, ISO, Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

  Dynamicznie rozwijająca się firma składa się z ambitnej i doświadczonej załogi:
 • głównego specjalisty ds. bhp (absolwent Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, certyfikat Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, certyfikat ochrony przeciwpożarowej i bezpiecznej ewakuacji, kurs metodyki prowadzenia szkoleń bhp)
 • inspektora ds. bhp (kurs metodyki prowadzenia szkoleń bhp);
 • auditora wewnętrznego systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności wg HACCP DEKRA Certification
 • auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy PN-N-18001:2004
 • Pełnomocnika ds. Zarządzania Środowiskowego i BHP według norm PN-EN ISO 14001:2005 oraz PN 18001:2004
 • Pełnomocnika i auditora ISO 9001:2009 DEKRA Certyfikation
 • Ratownika Przedmedycznego; instruktora pierwszej pomocy przedmedycznej.
Firma posiada certyfikat Akademia PARP Zarządzanie jakością w MMŚP - dostosowanie firmy sektora spożywczego do norm UE; certyfikat Akademia PARP BHP w MŚP; certyfikat Akademia PARP Prawo Pracy w MŚP. BHP Professional współpracuje i wspiera w zakresie BHP, HACCP, ISO, Pierwszej Pomocy Przedmedycznej firmy na terenie wielkopolski.


BHP Professional
najlepsze szkolenia BHP

Oferujemy szkolenia BHP oraz obsługę firm w ramach służby bhp terenie Wielkopolski(Gniezno, Września, Poznań) profesjonalni trenerzy przeszkolą Ciebie i Twoich pracowników w zakresie zagadnień BHP, P.Poż., Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

 • Oferujemy szkolenia z wykorzystaniem prezentacji, filmów w formie tradycyjnej oraz e-learingowej
 • szkolenie ogólne bhp
 • szkolenie okresowe bhp na stanowiskach robotniczych
 • szkolenie okresowe bhp na stanowiskach administracyjno - biurowych
 • szkolenie okresowe bhp na stanowiskach inżynieryjno - technicznych (e-learning)
 • szkolenie okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami (e-learning)

BHP cd..
ocena ryzka,medycyna pracy, szkolenia,ubezpieczenia

Zajmujemy się sporządzaniem dokumentacji powypadkowej od momentu zgłoszenia wypadku przy pracy oraz wypadku w drodze do pracy lub z pracy. W zakres czynności powypadkowych wliczana jest Statystyczna Karta Wypadku.

Prowadzimy opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy według Polskiej Normy w skali trójstopniowej i pięciostopniowej oraz metodami: PHA, Risk Score.

Współpracując z lekarzem medycyny pracy organizujemy badania profilaktyczne pracowników zakładów pracy (orzeczenie zdolności do pracy, badania sanitarno-epidemiologiczne, badania kierowców wszystkich kategorii) w gabinecie lekarskim oraz u klienta w zakładzie pracy.

Mając na uwadze jak cenne jest Nasze życie i zdrowie zachęcamy do ubezpieczeń grupowych dla firm w atrakcyjnych ofertach przygotowanych specjalnie dla Państwa firmy biorąc pod uwagę zagrożenia panujące na stanowiskach pracy, a także ubezpieczeń klientów indywidualnych i rodzin.


HACCP
...wdrożenia systemu...

Oferta wdrożenia systemu HACCP przez firmę BHP Professional została oparta o normę PN - EN ISO 22000 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności.

  Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego."Wprowadzenie systemu HACCP obejmuje:
 • audyt wstępny
 • przygotowanie księgi HACCP
 • przeszkolenie komisji HACCP
 • omówienie CCP
 • szkolenie minimum sanitarne HACCP pracowników
 • audyt nadzoru (warunki zawarte w umowie)
 • projekt zakładu z uwzględnieniem systemu HACCP

Nasza Firma posiada ceryfikat zarządzania jakością GMP/GHP/HACCP wydany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Audit przeprowadza auditor wewnętrzny systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności wg HACCP - DEKRA Certificaction.

Wdrożenie systemu HACCP obejmuje również Dobrą Praktykę Higieny.


Pierwsza Pomoc
szkolenia,wiedza praktyczna...

Profesjonalne kursy podstawowe przebiegające w sposób teoretyczny i praktyczny zakończone wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kurs prowadzony jest przez ratownika przedmedycznego posiadającego certyfikat instruktora pierwszej pomocy.

Szkolenie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej organizowane pod względem charakteru pracy i zagrożeń szkolonej grupy.

Szkolenie daje podstawy do wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w zakładzie pracy wg Kodeksu Pracy art. 2091 § 1 pkt 2.


E-LEARNING
najlepsze szkolenia BHP OnLine

Działając zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz. U. Nr 180, poz. 1860). firma BHP Professional świadczy usługę szkoleń BHP korzystając z platformy edukacyjnej e-learning.

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu oraz dostępie do najnowszych technologii przygotowaliśmy dla Państwa profesjonalne szkolenia, które mogą Państwo odbyć w zaciszu domowym(lub w dowolnej przerwie w pracy w okresie 30 dni od uzyskania dostępu).

Sprawdź dostępne kursy i ceny na platformie edukacyjnej - www.kursprofessional.h2g.pl

Zgłoś się na szkolenie podając imię i nazwisko poprzez e-mail: biuro@bhpprofessional.pl

(Możliość negocjacji ceny dla szkoleń grupowych)
  Dlaczego e-learning?
 • swoboda czasowa – możliwość nauki w dowolnym czasie
 • urozmaicona nauka – w każdej chwili możemy się cofnąć do poprzedniego tematu, zobaczyć dodatkowe załączniki np. rozporządzenie odpowiadające tematowi, czytelne prezentacje czytane przez lektora
 • wyrównany poziom nauczania – wszyscy uczestnicy uzyskują dostęp do tej samej wiedzy, która nie jest uzależniona od aktualnej dyspozycji trenera
 • oszczędność czasu i pieniędzy na organizację szkoleń

Firma BHP Professional może udostępnić dostęp demo dla klienta po uprzednim kontakcie drogą mailową na adres: biuro@bhpprofessional.pl

Instrukcja obsługi dla użytkownika systemu E-Learning.

BHP ONLINE BHP ONLINE BHP ONLINE